PhytoTrade

Onze planten worden over het algemeen in het wild geoogst en zijn dus niet gecultiveerd. We hebben aan kunnen tonen dat ze dan een krachtiger werking hebben. Om er zeker van te zijn dat de oogst duurzaam is, heeft Africa Organics zich verbonden aan PhytoTrade Africa. PhytoTrade heeft een tweeledig doel: de wilde-plantenpopulaties monitoren en erop toezien dat degenen die de planten oogsten eerlijk en snel betaald worden. Zo zorgen we voor een positieve impact op het Afrikaanse bushveld: we zorgen voor positieve bekrachtiging door de mensen aan te moedigen het fruit van het bushveld te waarderen. In veel landen in Sub-Saharisch Afrika, zoals Zambia, Zimbabwe, Mozambique en Namibië, worden PhytoTrade gemeenschapsprojecten uitgevoerd. Deze projecten maken een enorm verschil in de levensstandaard van de plattelandsgemeenschappen. De meerderheid van de oogsters zijn vrouwen in een zeer landelijke omgeving. Ze gebruiken hun traditionele kennis van deze planten om de oogsttijd te optimaliseren en gebruiken het geld dat ze verdienen met de verkoop van baobabfruit en marulanoten om hun kinderen naar school te sturen, een nieuw dak op hun huis te plaatsen of wellicht om vee te kopen waarmee ze het land om kunnen ploegen. Zo verbetert langzaam maar zeker elk jaar de situatie voor de gemeenschappen die deze fair trade ingrediënten oogsten, met een sterkere samenleving als gevolg.